Ειδική Kάρτα Tαξί

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ειδικής Άδειας Ταξί (Κάρτα Ταξί)

Τι χρειάζεται

Αν έχετε ερασιτεχνικό δίπλωμα

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • 2 φωτογραφίες απλές
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Ημερομηνία Γέννησης πριν το 1969 απαιτείται τουλάχιστον Δημοτικού – Ημερομηνία Γέννησης μετά το 1969 απαιτείται τουλάχιστον Γυμνασίου)
 • Κάτοχος Β’ Ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης 24 μήνες τουλάχιστον.
 • Για αλλοδαπούς: Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Α2

Αν έχετε επαγγελματικό δίπλωμα

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Ημερομηνία Γέννησης πριν το 1969 απαιτείται τουλάχιστον Δημοτικού – Ημερομηνία Γέννησης μετά το 1969 απαιτείται τουλάχιστον Γυμνασίου)
 • Για αλλοδαπούς: Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Α2

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΧΙ

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Φωτοτυπία Ειδικής Άδειας Ταξι
 • Α.Φ.Μ.

Εάν έχουν περάσει 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης υπάρχει πρόστιμο.
Εάν έχουν περάσει 5 χρόνια από την ημερομηνία λήξης επανεξετάζεται ο οδηγός.