Φορτηγό Γ

Το δίπλωμα αυτής της κατηγορίας επιτρέπει την οδήγηση φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 3.500 kgr.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

(Αν έχετε ερασιτεχνικό δίπλωμα)

Μαθήματα

 • 7 θεωρητικά
 • 15 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Βιβλιάριο υγείας & εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος καρδιογράφημα

(Αν έχετε επαγγελματικό δίπλωμα)

Μαθήματα

 • 7 θεωρητικά
 • 15 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος