Μοτοσυκλέτα ΑΜ

Το δίπλωμα αυτό επιτρέπει την οδήγηση οποιουδήποτε δικύκλου έως 50 κυβικά.

Αν βγάζετε πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησης

Μαθήματα

 • 32 θεωρητικά
 • 14 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Βιβλιάριο υγείας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του και απαιτείται ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ.

Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου και θέλετε να προστεθεί και η Μοτοσυκλέτα

Μαθήματα

 • 11 θεωρητικά
 • 14 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Βιβλιάριο υγείας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του και απαιτείται ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ.