Μεταβιβάσεις Οχημάτων

Αναλαμβάνουμε για εσάς όλες τις διαδικασίες για τη μεταβίβαση οχήματος.

Τι χρειάζεται

  • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον αγοραστή και τον πωλητή για τη διαδικασία της μεταβίβασης του οχήματος
  • Φωτοτυπία ταυτότητας αγοραστή-πωλητή.
  • Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
  • Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ