Ανανέωση – Αναθεώρηση Διπλώματος

Τα ερασιτεχνικά διπλώματα λήγουν όταν ο κάτοχος τους φτάσει στο 65ο έτος της ηλικίας του.
Τα επαγγελματικά διπλώματα λήγουν όταν συμπληρωθούν 5 χρόνια από την απόκτηση της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας.

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ανανέωση του διπλώματος σας.

Τι χρειάζεται

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Βιβλιάριο Υγείας
  • Δίπλωμα
  • Α.Φ.Μ.