ΚΤΕΟ

Αναλαμβάνουμε να περάσουμε ΚΤΕΟ αυθημερόν το όχημα σας. Παραλαμβάνουμε το όχημα σας και σας το επιστρέφουμε μέσα σε λίγες ώρες.

Τι χρειάζεται

  • Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
  • Προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ