Οι Σχολές Μας

Οι πρότυπες σχολές οδήγησης “DRIVE WAY” δημιουργήθηκαν με στόχο την υλοποίηση του οράματος του εμπνευστή τους, Εκπαιδευτή Οδικής Κυκλοφορίας και Πτυχιούχο του Α.Ε.Ι Γεωλογίας,Βερούχη Αντώνιο.

Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας(υπολογιστές, διαδραστικές οθόνες, μηχανολογικές τομές κ.τ.λ)

Τα οχήματα των σχολών είναι ιδιόκτητα τελευταίας τεχνολογίας και τα πρακτικά μαθήματα γίνονται υπό τον έλεγχο του ίδιου του Εκπαιδευτή σε όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει οδήγηση σε δρόμους εντός και εκτός πόλης,αυτοκινητόδρομο και πλήρη εξοικείωση με το χώρο των εξετάσεων Μέρα και Νύχτα.

Η Οδήγηση είναι ασφάλεια,συνύπαρξη και ελευθερία.
Αξίζει να την Ανακαλύψετε!