03 Ιούν 2019
3 Ιουνίου, 2019

Μια νέα προσέγγιση

0 Comment

Στις σχολές οδηγών Driveway Βερούχης λειτουργούμε πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους υποψήφιους που μας εμπιστεύονται τον χρόνο και τα χρήματα τους προκειμένου να τους παρέχουμε μια τόσο ιδιαίτερη υπηρεσία. Βλέπουμε κάθε υποψήφιο σαν ένα παιδί μας που του μαθαίνουμε τα πρώτα του βήματα. Με τη διαφορά ότι τώρα τα πρώτα του αυτά βήματα δεν.. read more →